Składka na ubezpieczenie 2024

Składkę członkowską płaci się na rok kalendarzowy 2024 w wysokości 120zł. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. w razie wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej rodziny, dopuszczalne jest opłacenie składki w mniejszej wysokości. Jeśli co najmniej dwóch członków rodziny uiściło składki, dopuszczalne jest również zwolnienie kolejnych członków rodziny ze składek (tzw. „składka zerowa”) bez utraty statusu uczestnika/ członka Stowarzyszenia. Uwaga – decyzję o przyznaniu i progu zniżki podejmuje Hufcowy/-a lub Szczepowy/-a po indywidualnym rozpatrzeniu przypadku.

Podobnie jak w poprzednich latach, osoby które dołączą do naszych jednostek od 1 września do końca 2023 roku są zwolnione z opłacenia składki za rok 2023 (tzw. zerowa „składka powakacyjna”). Pierwszą wymaganą składką jest zatem ta za rok 2024. Składkę należy przelać na konto Hufca:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Federacja Skautingu Europejskiego
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 4

Nr konta 1. Hufca Rawskiego: 87 1090 2590 0000 0001 2311 9658 (nurt męski)
Nr konta 2. Hufca Rawskiego: 28 1500 1777 1217 7011 4365 0000 (nurt żeński)
Tytuł płatności: Imię i Nazwisko skauta, Jednostka, składka za rok 2024
(chłopcy: 1 gromada tomaszowska, 1 drużyna tomaszowska)
(dziewczynki: 2 gromada tomaszowska, 2 drużyna skierniewicka)

Termin płatności składki to 2 lub 3 zbiórka kandydata lub styczeń nowego roku. Z ubezpieczeniem wiąże się wypełnienie Deklaracji Członkowskiej. Deklarację dla osoby do 16 roku życia wypełniają i podpisują rodzice lub opiekuni prawni. Ważne jest aby deklarację podpisali oboje z opiekunów. Deklarację dla osoby powyżej 16 roku życia wypełnia i podpisuje osobiście wypełniający. Deklarację należy przekazać do Hufca za pośrednictwem Akeli, Drużynowego lub Szczepowego.

Dane do faktury:
SHK „Zawisza” FSE
03-664 Warszawa, ul. Gibraltarska 4
NIP 712-015-74-69

Poniżej wzory dokumentów obowiązujące od 5 maja 2022 roku
Deklaracja uczestnika poniżej 16 lat – zgoda rodziców – uzupełniają wszystkie wilczki oraz harcerze i harcerki przed ukończeniem 16 roku życia
Deklaracja uczestnika powyżej 16 lat – harcerze i harcerki, młode przewodniczki i młodzi wędrownicy z przedziału wiekowego 16-18 lat
Deklaracja członka czynnego – wszyscy szefowie pełniący konkretne funkcje w Stowarzyszeniu
Deklaracja członka wspierającego – Duszpasterze oraz osoby które wspierają Stowarzyszenie, ale nie pełnią konkretnych funkcji (np. HRki / HRzy niepełniące funkcji). Uwaga – takie osoby nie są objęte ubezpieczeniem NNW i OC.

Powyższe deklaracje można uzupełnić elektronicznie (np. programem Adobe Reader korzystając z zakładki NARZĘDZIA -> Wypełnij i podpisz), a następnie podpisać przez platformę ePUAP i przesłać do szefa jednostki.
W celu podpisania dokumentu należy wybrać opcję środkową Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF. Jeśli otworzysz tak podpisany dokument PDF, zobaczysz złożony w nim elektroniczny podpis (lub podpisy). Przy podpisywaniu przez dwoje rodziców należy zwrócić uwagę, aby nie nałożyły się na siebie „symbole” podpisów.