WĘDROWNICY

Wędrownicy (chłopaki lub mężczyźni w wieku 17+) to studenci, technicy oraz licealiści powyżej 17 roku życia. Przychodzą do skautingu, aby służyć młodszym, jednocześnie rozwijając siebie. Dwa w jednym: służba oraz formacja. W ten sposób młodzi ludzie zdobywają ogromne doświadczenie i sprawiają, że możliwym staje się główne zadanie skautingu „wychowanie młodych przez młodych”. To właśnie wędrownicy są szefami w Federacji Skautingu Europejskiego: prowadzą gromady, drużyny, kręgi, ekipy. W życiu zawodowym stanowiska kierownicze obejmą najwcześniej po trzydziestce. W skautingu już przed dwudziestką mają szansę zdobywać unikalne doświadczenia, pracować w grupie i nią zarządzać.

Każdy wędrownik otrzymuje w skautingu konkretne narzędzia do pracy nad sobą oraz przede wszystkim tworząc wspólnotę rówieśników, osób o podobnych ideałach, które mogą na siebie nawzajem liczyć.

Wędrownicy tworzą „kręgi”, czyli grupy około 10-20 młodych, którzy wspólnie jeżdżą na wędrówki w różne regiony Polski i Europy. Każda wyprawa to wyzwanie, poznawanie nowych zakątków świata, nowych znajomych ze Wschodu czy z Zachodu: któregoś z kilkunastu krajów, w których działają Skauci Europy, a także spełnienie marzeń o niezapomnianych przygodach na łonie dzikiej przyrody.

Kręgi angażują się w inicjatywy wspierające potrzebujących: pomoc powodzianom, czy w pomóc w budowie kościoła na Kamczatce. Nic nie jest dla nich przeszkodą, by dotrzeć tam, gdzie najbardziej ich potrzeba. A w swoich miastach na co dzień spotykają się, wymieniają poglądami, grają w piłkę, kręcą filmy, organizują wieczory filmowe, konferencje tematyczne.

Kręgi to także miejsca wzajemnej inspiracji i ubogacania siebie nawzajem. Podobnie było w poprzednich pokoleniach: młodzi zarażali się nawzajem odwagą, entuzjazmem. Patrząc na szefów z Federacji Skautingu Europejskiego, ludzie z pokolenia Powstania Warszawskiego często mówią, że czują jakby widzieli swoich, kolegów z tamtych lat. Zmieniły się tylko czasy, sytuacja polityczna i gospodarcza, ale w sercach młodych pozostała ta sama chęć do aktywnego spędzenia najbardziej twórczych lat młodości troszcząc się o swoją Ojczyznę.

Poza formacją grupową skauting daje również możliwość formacji indywidualnej, formacji jako chrześcijanina. To właśnie odkrywanie fenomenu roli męża, ojca, osoby duchownej lub świeckiej jest prawdziwym celem ruchu skautowego, a gałęzi czerwonej w szczególności.

Chcemy zostawiać świat trochę lepszym niż go zastaliśmy, przeżyć życie jako pasjonującą przygodę, odkryć wartości, dla których warto żyć, dać z siebie to, co najlepsze!

BIBLIOTEKA WĘDROWNIKA

Niewielka książeczka, wprowadzająca młodego wędrownika w elementy stylu wędrowniczego. Stanowi niezwykle ważną i cenną lekturę dla szefów ekip młodych wędrowników oraz opiekunów drogi. Zawiera teksty najważniejszych obrzędów, jakie mają miejsce w czerwonej gałęzi .

(kliknij na zdjęcie)

Książka stanowi istotne rozszerzenie treści, z którymi Czytelnik mógł się spotkać na kartach „Droga wzywa Cię…”. To wejście w głąb pedagogiki czerwonej, stylu drogi, jego elementów i zdefiniowanie celów, którym ma służyć. Kluczowa lektura z punktu widzenia misji szefów ekip, kręgów i opiekunów drogi. 

(kliknij na zdjęcie)