Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego realizuje działalność wychowawczo-oświatową w oparciu o tradycyjną metodę skautową opracowaną przez Roberta Baden-Powella, a następnie uściśloną przez jezuitę, ojca Jakuba Sevin oraz przedwojennego instruktora harcerstwa, harcmistrza RP Stanisława Sedlaczka.

Początki historii skautingu w Polsce sięgają roku 1972 kiedy w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego powstał lubelski szczep „Zawisza”. Ze względu na współpracę z Kościołem Katolickim oraz opozycją „solidarnościową” szczepem zaczynają się interesować Służby Bezpieczeństwa. Pod presją ówczesnych władz w 1980 roku szczep „Zawisza” zostaje rozwiązany. Ostatecznie szeregi ZHP „zawiszacy” opuszczają w 1981 roku powołując Niezależny Ruch Harcerski. Do wybuchu stanu wojennego NRH liczył ok. 1000 członków (przyłączyły się w tym czasie między innymi niektóre środowiska warszawskie oraz inne). Stan wojenny na pewien czas zawiesił działalność organizacji w dotychczasowej formie. Przez ten czas część harcerzy działała przy parafiach jako Harcerska Służba Liturgiczna. W roku 1985 HSL przyjęła nazwę Harcerski Ruch Liturgiczny „Zawisza”. Po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej do którego „zawiszacy” decydują się jednak nie przystępować. Ostatecznie zdecydowano się powołać do życia Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – co nastąpiło 2 grudnia 1989 roku. W kwietniu 1990 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie dokonał rejestracji Stowarzyszenia. Data ta skończyła 8-letni okres nielegalnego działania „Zawiszaków”. Już w 1994 roku harcerki i harcerze wzięli udział w wielkim zlocie międzynarodowym Federacji Skautingu Europejskiego – Eurojam we Włoszech. W 1995 roku Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” wstąpiło do Federacji Skautingu Europejskiego. I tak działa Stowarzyszenie do dziś.

Więcej informacji możecie znaleźć na naszej głównej stronie internetowej Federacji.

Nurt męski w Tomaszowie Mazowieckim

Historia tomaszowskich skautów jest nieco krótsza 😉 We wrześniu 2017 roku kilku ojców z naszego miasta postanowiło dołączyć do Skautów w celu stworzenia w Tomaszowie skautowych struktur. Kurs przygotowujący nas do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego prowadzili skauci z Rawy Mazowieckiej, gdzie siedzibę ma Hufiec do którego należymy. W przygotowaniach pomagali nam również skauci ze Skierniewic. W dniu 4 marca 2018 roku złożyliśmy Przyrzeczenie Harcerskie i od tego dnia zaczął funkcjonować 1. Szczep Tomaszowski Skautów Europy. Na patrona naszego szczepu wybraliśmy świętego José Sánchez del Río – czternastolatka z Guadalajary w Meksyku, który oddał swoje życie w obronie wiary. W tym samym miesiącu powstała 1. Gromada Wilczków z 10 wilczkami. W dniu 17 marca 2018 roku zrobiliśmy pierwszą zbiórkę. Kolejne zbiórki odbywały się co około 2 tygodnie.

Nurt żeński w Tomaszowie Mazowieckim

W chwili obecnej nie mamy stałego miejsca zbiórek. Staramy się promować Skauting na terenie naszego miasta, a zasięgiem działań objąć również pobliskie gminy.