27.03.2022_Dzień modlitwy_Foto: Dominiki Pruszczyńska

Rok 2024

29.06-03.07.2024_Obóz Wilczków
25.05.2024_Zbiórka Wilczków
08.06.2024_Zbiórka Wilczków
22.06.2024_Zakończenie Roku Skautowego 2023-2024
06.04.2024_Zbiórka Wilczków
27.04.2024_Zbiórka Wilczków
11.05.2024_Zbiórka Wilczków
24.02.2024_Zbiórka Wilczków
09.03.2024_Zbiórka Wilczków
23.03.2024_Zbiórka Wilczków
13.01.2024_Zbiórka Wilczków
20.01.2024_Zbiórka Wilczków
17.02.2024_Zbiórka Wilczków

ROK 2023

02.12.2023_Zbiórka Wilczków
16.12.2023_Zbiórka Wilczków
30.12.2023_Zbiórka Wilczków
07.10.2023_Zbiórka Wilczków
04.11.2023 _Zbiórka Wilczków
25.11.2023_Zbiórka Wilczków
24.06.2023_Zakończenie Roku 22-23 Wilczki
Obóz Wilczków 2023 – Rawa Maz.
30.09.2023_Zbiórka Wilczków
13.05.2023_Zbiórka Wilczków + 1 GRM – Ognisko Rawa Maz
27.05.2023_Zbiórka Wilczków
03.06.2023_Zbiórka Wilczków
25.03.2023_Dzień Modlitw za FSE_Tomaszów Maz.
15.04.2023_Zbiórka Wilczków
29.04.2023_Zbiórka Wilczków
04.03.2023_Zbiórka Wilczków
18.03.2023_Zbiórka Wilczków
01.04.2023_Zbiórka Wilczków
28.01.2023_Zbiórka Wilczków – Przyjęcie do kromady Leonarda
04.02.2023_Zbiórka Wilczków
25.02.2023_Zbiórka Wilczków

ROK 2022

17.12.2022_Zbiórka Wilczków
22.10.2022_Zbiórka Wilczków_Obietnica Filipa
05.11.2022_Zbiórka Wilczków – Przejscie wilczków do Zastępów Harcerskich
26.11.2022_Zbiórka Wilczków
10.09.2022_Zbiórka Wilczków_Rozpoczęcie roko skautowego 2022/2023
17.09.2022_Zbiórka Wilczków_Obietnica Pietro
08.10.2022_Zbiórka Wilczków – Obietnica Piotra M.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Tlo-Foto-65-300x104.jpg
Krótki film – Obóz Wilczkowy Loreretto
25.06.2022_Zbiórka Wilczków
02-06.07.2022_Obóz Wilczków Loretto 2022
02-06.07.2022_Obóz Wilczków Loretto 2022360 st.
07.05.2022_Zbiórka Wilczków
14.05.2022_Zbórka Wilczków
04.06.2022_Zbiórka Wilczków
27.03.2022_Dzień modlitwy_od Dominiki Pruszczyńskiej
02.04.2022_Zbórka Wilczków-Przyjęcie do gromady Filipa
23.04.2022_Zbiórka Wilczków
05.03,2022_Zbiórka Integracyjno-Naborowa
19.03.2022_Zbiórka Wilczków
27.03.2022_Dzień Modlitwy_Skierniewice
08.01.2022_Zbiórka Wilczków_Przyjęcie Leona do Gromady
22.01.2022_Zbiórka Wilczków
12.02.2022_Zbiórka Wilczków

ROK 2021

18.12.2021_Zbiórka Wilczków
19.12.2021_Spotkanie Opłatkowe Środowiska Tomaszowskiego
06.11.2021_Zbiórka Wilczków_Obietnica Janka
20.11.2021_Zbiórka Wilczków
04.12.2021_Zbiórka Wilczków
03.10.2021_Nowi przyboczni drużynowego (dwóch), przyrzeczenie Dominika, nowi harcerze (siedmiu)
16.10.2021_Zbiórka Wilczków
23.10.2021_Zbiórka Wilczków_Przyjęcia Tomka do gromady
02.10.2021_Zbiórka Wilczków
02.10.2021_Mianowanie – Piotr
03.10.2021_Rozpoczęcie roku SKAUCI
19.06.2021_Zbiórka Wilczków_Św.Józef
20.06.2021_Skauci _Zakończenie Roku_Rawa Maz
26.09.2021_Św. Krzyż
08.05.2021_Zbiórka Wilczków_Troska o innych_Dawne gry i zabawy
22.05.2021_Zbiórka Wilczków
05.06.2021_Zbiórka Wilczków – 3cie Prawo wilczka
13.03.2021_Zbiórka Wilczków_1 Pomoc
10.04.2021_Zbiórka Wilczków_Włócznie
24.04.2021_Zbiórka Wilczków_Sadzenie drzew
24.01.2021_Półkolonie Wilczków_3
13.02.2021_Zbiórka Wilczków_Zimowo
06.03.2021_Zbiórka Wilczków_Węzły
16.01.2021_Wędrownicy_Św. Józef_Twórcza Odwaga
22.01.2021_Półkolonie Wilczków_1
23.01.2021_Półkolonie Wilczków_2

ROK 2020

03.10.2020_Zbiórka Wilczków
17.10.2020_Zbiórka Wilczków
22.02.2020_Zbiórka Wilczków
28.02-01.03.2020_1.Szczep Tomaszowski_Zastęp Byk
07.03.2020_Zbiórka Wilczków_1.Gwiazdka i Delikatna Łapka
04.01.2020_Zbiórka Wilczków
11.01.2020_Zbiórka Wilczków
01.02.2020_Zbiórka Wilczków

ROK 2019

02.02.2019_Zbiórka Wilczków
02.03.2019_Zbiórka Wilczków
23.03.2019_Dzień Modlitwy FSE – Miedniewice
30.03.2019_Zbiórka Wilczków
13.04.2019_Zbiórka Wilczków
27.04.2019_Zbiórka Wilczków
11.05.2019_Zbiórka Zbiórka Wilczków
25.05.2019_Zbiórka Wilczków
08.06.2019_Zbiórka Wilczków
22.06.2019_Zakończenie Sezonu
03.08.2019_Wędrówka Letnia FSE Tomaszów_Inowłódz
16-17.08.2019_Rajd rowerowy z Biwakiem_Ojciec+Syn
06.09.2019_Nowy Przyboczny Akeli i Drużynowy Harcerzy.
09.09.2019_Rozpoczęcie Nowego roku Skautowego
21.09.2019_Zbiórka Wilczków
12.10.2019_Zbiórka Wilczków
26.10.2019_Zbiórka Wilczków
09.11.2019_Zbiórka Wilczków – Patriotycznie
23.11.2019_Zbiórka Wilczków – Delikatna Łapka Damiana
07.12.2019_Zbiórka Wilczków
14.12.2019_Zbiórka Wilczków
15.12.2019_Gra Miejska – Skauci – Tomaszów

ROK 2018

24.03.2018_Pielgrzymka do Boguszyc
20.10.2018_Zbiórka Wilczków
08-11.11.2018_Dzień Niepodległości w Rawie
17.03.2018_Pierwsza zbiórka 1 Gromady Tomaszowskiej
02-07.07.2018_Obóz 1 Gromady Tomaszowskiej
20.10.2018_Zbiórka Wilczków
17.11.2018_Zbiórka Wilczków
29.12.2018_Zbiórka Wilczków