Rozwój Wilczka podzielony jest na pewne etapy opisane powyżej. Zaleca się, by odbywały się w pewnych przedziałach czasu. Nad ich zachowaniem czuwają opiekunowie, jak np. AKELA .

Dla każdego dziecka bywa on inny, ze względu na szereg czynników.

Przejście na etap „PRZYJĘCIE DO GROMADY”, uzależnione jest od trzech podstawowych czynników jak: zainteresowania dziecka tą formą rozwoju, akceptacją takiej formy aktywności przez rodziców i opiekunów, oraz brakiem przeciwwskazań ze strony AKELI, wynikające z obserwacji zachowania dziecka, wywiady z dzieckiem oraz rodzicami.

Przejście na etap kolejny w przypadku „OBIETNICY WILCZKA”, „GWIAZDEK” i „SPRAWNOŚCI”, odbywa się przez opanowanie pewnego zakresu wiedzy, określonego w książeczce „MOWGLI”

TOTEM GROMADY

Każda gromada ma swój totem. Totem jest chlubą gromady, ponieważ przedstawia jej sukcesy i tradycje. Przedstawia św. Franciszka
Drzewiec ma mieć wymiary: 1,60m, średnica drzewca 3cm; prostokątna podstawka 35×20 cm; figura św. Franciszka z wilkiem mierząca ok. 30 cm według jednego wzoru w całym kraju.
Na totemie umieszcza się tylko symbole wszystkich sprawności zdobytych przez wilczki należące do gromady. Celem takiego oznaczania jest pobudzenie aktywności wilczków oraz zachęcenie ich do pracy nad honorem gromady.Totem podczas ceremonii

Totem powinien być zawsze obecny na zbiórkach i spotkaniach gromady. W czasie obrzędów (np. Obietnica, Wielki Okrzyk) jest ustawiany w środku kręgu. Totem mają prawo nosić tylko wilczki po Obietnicy:
Gromada nie używa sztandaru, na obozie natomiast wciąga na maszt flagę FSE (w dniach określonych w ceremoniale).
Gromada używa totemu oraz flagi FSE począwszy od jej powstania, nie wręcza się ich w sposób uroczysty.


WSTĄŻECZKA SPRAWNOŚCI

Oprócz insygniów stałych, będących stałą częścią munduru, oraz tych, które są oznakami rozwoju chłopca, jak Wilczek na berecie, Gwiazdki (dojrzewanie i otwieranie oczów Wilczka), czy sprawności, są jeszcze wstążeczki sprawności.

Starszy wilczek po zdobyciu dwóch gwiazdek może zdobywać sprawności. Po ich zdobyciu otrzymuje naszywki na ramię munduru (koszuli), a wstążeczka z jego imieniem trafia na totem, stając się w ten sposób częścią historii gromady, jej rozwoju oraz jej ciągłości przez pokolenia. Im gromada jest starsza, tym totem jest coraz cięższy.  

Wstążeczkę wykonuje się i przytwierdza w następujący sposób.
– przygotowujemy wstążkę w kolorze ścieżki sprawności, którą zdobył wilczek
– szerokość wstążeczki to ok 1-2cm (najlepiej 1,3cm) i długości 20cm.
– składa się ją na pół, wyszywa na jednej połowie imię Wilczka, na drugiej połowie nazwisko, a następnie zszywa się obie części razem, tak aby po obu stronach uzyskać napis w formie pozytywu (rewers i awers).